26

نگاهی به سیسم کنترل تبلیغات شهری / محمدرضا بقاپور

تابلوها وآگهی‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی همگی در مكانی كه نصب شده‌اند اثر می‌گذارند. سیستم كنترل تبلیغات كمك می‌كند تا این اثر گذاری به نحو مطلوب و دلپذیری صورت گیرد و ناهنجاری‌های ناشی از آن به حداقل برسد. این سیستم كمك می‌كند تا هم افرادی كه به كار عرضه تبلیغات در اماكن عمومی ‌و فضای باز اشتغال دارند و هم مسؤلینی كه وظیفه كنترل تبلیغات را بعهده گرفته‌اند، هر دو دربهبود ظاهر شهر و فضای آن نقش مفیدتری ایفا كنند و مسائل بسیار مهمی ‌چون سلامت و ایمنی و آسایش جامعه در وضعیت بهتری قرار گیرد. باید همكاری دو جانبه‌ای میان مجریان تبلیغات شهری و مسؤلان برنامه ریز ایجاد شود تا در نتیجه تلفیق خواسته‌های هر دو، نصب آگهی به صورت پسندیده‌ای انجام گیرد و تبلیغات با محیط پیرامون خود سازگاری بیشتری داشته باشد و از عرضه تبلیغات نا مناسب جلوگیری شود.