68

نگاهی به زمینه‌های ارتباطی و اجتماعی تایپوگرافی امروز / مریم کهوند

مواجهه‌ی فراوان با نوشتار تایپی و مطالب کوتاه‌وبلند و ریزودرشت با تایپ‌فیس‌های گوناگون بر درودیوار شهر، صفحات نمایشگر دیجیتال، تلفن‌های هوشمند، کتاب، روزنامه، کارت‌ویزیت و غیره... حضور همیشگی تایپ را در همه‌جای زندگی‌مان یادآوری می‌کند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت تایپ یکی از ابزارها و واسطه‌های جایگزین‌ناپذیر زندگی امروزی ما و ابزاری مناسب برای جایگزین‌کردن بسیاری از اَشکال ارتباطی، مانند مکالمات تلفنی و نامه‌نگاری‌های سنتی، شده است. ...