شماره 46

نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران / سودابه صالحی

مقاله «نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران» به گرافیک دیزاین در ایران می‌پردازد. ضمن به چالش کشیدن تلقی‌های موجود از گرافیک دیزاین در ایران و مرز بین آن و ارتباطات بصری مشخص می‌کند. نحوه شکل‌گیری این رشته را در غرب دنبال می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که چگونه گرافیک دیزاین به دنبال ضرورت‌های دنیای سرمایه‌داری که در آن مصرف کالا و سود، منطق حاکم می‌باشد، شکل گرفته است.

گرافیک دیزاین به عنوان پدیده‌ای زاده نظام مصرف دارای تناقضی نهفته در بطن خود است که باعث شده برخی از دست‌اندرکاران این رشته، بیشتر بر ابعاد زیبایی‌شناسانه تأکید کنند و برخی دیگر با تمرکز بر فرآیند تولید و منطق بازار و سود، مدعی غیرشخصی بودن فرایند دیزاین شوند. این فرآیند باعث می‌شود بر سودمندی و کیفیت آن اصرار ورزند.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور