13

پنجره‌ی عقبی: نگاهی به تابلوی «استنساخ» / جواد مجابی

اوج خلاقیت محمودخان ملک الشعرا در تابلوی «استنساخ» تجلی یافته است. آن تجربه‌ی گرانبها می‌توانست سکوی پرشی برای نقاشی مدرن ایران باشد. اما دریغا که ارزش این اثر سال‌ها از دیدی نقاشان و هنر شناسان پنهان‌ ماند. و چه بسا خود هنرمند نیز به تمامی از چند و چون شاهکاری که آفریده، آگاه نبوده است. جواد مجابی در این مقاله به کیفیت و چند و چون آثار محمودخان ملک الشعرا و به ویژه اثر «استنساخ» می‌پردازد.

برای دریافت رایگان مقاله روی گزینه‌ی خرید زیر تصویر کلیک کنید.