13

پنجره‌ی عقبی: نگاهی به تابلوی «استنساخ» / جواد مجابی

اوج خلاقیت محمودخان در تابلویی تجلی یافته که آن تجربه‌ی گرانبها می‌توانست سکوی پرشی برای نقاشی مدرن ایران باشد اما دریغا که ارزش این اثر سال‌ها از دیدی نقاشان و هنر شناسان پنهان‌ماند و چه بسا خود هنرمند نیز به تمامی از چند و چون شاهکاری که آفریده، آگاه نبوده است.