سهراب سپهری / شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت ۱۳۳۹
50,000 ریال – خرید

67

نگاشته برخاک / مهران مهاجر

نگاهی به نقاشی سهراب سپهری