11

نگارگری قدیم، نگارگری جدید / گفت‌وگو با آیدین آغداشلو

نقدی بر چهار رویکرد در نگارگری ایرانی