58

نووالیس و والت ویتمن-رمانتیسم آلمانی و دموکراسی آمریکایی / ولف لپنیس / گلنار نریمانی

زمان و انرژی‌ای که هیتلر صرف پرسش‌هایش در خصوص فرهنگ و به‌خصوص معماری می‌کرد، هوادارانش را تحت تأثیر قرار می‌داد. کاخ‌های ایتالیا او را مسحور کرده بود: تک تک آنها به‌مراتب بهتر از قلعه‌ی وینزر در انگلستان بودند. اگر هواپیماهای انگلیسی فلورانس یا رم را بمباران می‌کردند جنایتی علیه بشریت رخ می‌داد. اما اگر مسکو را با خاک یکسان می‌کردند اتفاق خاصی نمی‌افتاد ‌ــ و صدافسوس که این مسئله درباره‌ی برلین نیز صادق بود. موسولینی انسان بزرگی بود، یک امپراتور رومی واقعی، اما پیشوا را سرخورده کرده بود زیرا نمی‌توانست پشت سر هم بیشتر از سه تابلوی نقاشی را ببیند. همه‌ی این حرف‌ها در بحبوحه‌ی جنگ و در مراکز فرماندهی نظامی هیتلر، وولفس‌شانتسه در پروس شرقی، زده می‌شد، به‌خصوص شب‌هنگام، زمانی که هیتلرِ بی‌خواب، گماشته‌های خواب‌آلودش را مجبور می‌کرد تظاهر کنند همه‌ی حرف‌های پیشوا برایشان جالب است. ...