>> شماره 39

نور زمستانی / شهریار توکلی

حالا كه عكاسى ما به آن حدى از بلوغ رسيده كه بخواهد به گذشته‌اش نگاه كند و به داشته‌هايش ببالد و هرچيز خارج از سليقه روز را با انگ‌هاى فورى، بلافاصله از خويش نراند، تجربيات دهه‌هاى‌ 1350، 60 و 70 حميديان در عكاسى طبيعت، چه لذت‌بخش و پرافتخار می‌نمايد...