16

نورِ ظلمت / جرمی لوسیون / مجید اخگر

هوشیاری در سال 1955 در ایران، یا پرشیای سابق، به دنیا آمد و آموزش هنری خود را در «مدرسه‌ی هنری چلسی» در لندن از سر گذراند. بنابراین می‌توان گفت که او آشنایی خود با هنر ایرانی با درک و جذب سنت‌های هنر غربی کامل کرد. اصالت و خصیصه‌ی منحصر به فرد دید او نیز ناشی از ادغام این دو سنت است.