>> شماره 15

نواحی مرزی و غم‌انگیز رابرت ادمز / اندی گروندبرگ / فرشید آذرنگ

اگرچه انسل ادمز و رابرت ادمز درنام خانوادگی‌شان و در تکریم غرب آمریکا با یکدیگر شریک‌اند اما به‌سختی می‌توان میان این دو عکاس منظره، وجه تشابه دیگری پیدا کرد. محبوبیت شایع کارهای انسل آدمز ریشه در نوعی حذف حساب شده و هدفمند دارد؛ او بیشتر از مناطق حفاظت شدۀ وحشی عکاسی کرد و تمامی نشانه‌های حضور انسان را حذف نمود. اما عکسهای رابرت ادمز، با تمرکز بر مرز میان دنیای انسانی و دنیای طبیعی، از شکل و شمایل منظره‌ای می‌گوید که هم‌اکنون وجه مسکونی یافته است. در نتیجه این عکس‌ها هم نافذتر و قانع‌کننده‌ترند و هم نگران‌کننده‌تر.