2

نمونه‌هایی از عکاسی خودنگاری در ایران / آثاری از صادق تیرافکن، مهیار حاجت‌مند، بیتا ریحانی و …

عکس و عکس‌نوشته‌هایی از صادق تیرافکن، مهیار حاجت‌مند، بیتا ریحانی، احمد عالی، اسماعیل عباسی، مرجان تقوی، مهرداد افسری، کورش ادیم، سوسن زاهدی، فرهاد فخریان و مجید کورنگ.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.