ابوالقاسم سعیدی (بخشی از اثر)
50,000 ریال – خرید

57

نمایشگاه نود سالگی سعیدی / گفت‌و‌گوی رویین پاکباز، ایمان افسریان و مجید اخگر با ابوالقاسم سعیدی

گفت‌و‌گوی رویین پاکباز‌، ایمان افسریان و مجید اخگر با ابوالقاسم سعیدی