57

نمایشگاه نود سالگی سعیدی / گفت‌و‌گوی رویین پاکباز، ایمان افسریان و مجید اخگر با ابوالقاسم سعیدی

در این گفتگو ابوالقاسم سعیدی مسیر تحول زندگی هنری‌اش را از آغاز اقامتش در فرانسه تا دوره‌ی متأخر کاری‌اش در قالب پاسخ به پرسش‌های رویین پاکباز، ایمان افسریان و مجید اخگر درباره‌ی ابعاد مختلف زندگی هنری‌اش شرح می‌دهد. در جریان این گفتگو سعیدی از سختی‌های سال‌های نخست اقامتش در پاریس و رفت و آمد به موزه‌ها بری آشنایی با زبان هنری غربی که پیشتر با آن بیگانه بوده است می‌گوید، از اولین نمایشگاه‌ها و جوایز هنری که دریافت کرده است، از تجربه‌اش به عنوان هنرمندی خارجی که در پاریس زندگی و فعالیت می‌کند، از تأسیس گروه 5 همراه با سپهری، تناولی، زنده‌رودی و محصص؛ و سپس از سال‌های دهه 60 و ارتباطش با فضای هنری ایران و همکاری با گالری‌های هنری مطرح تهران. او همچنین از تأثیرپذیری‌اش از هنرمندان فرانسوی و به ویژه برنار بوفه سخن می‌گوید، و در پاسخ به پرسش‌های گفتگو کنندگان درباره‌ی ویژگی‌های سبک هنری و نظام زیباشناختی آثارش هم از حیث تکنیک‌ها و ابزار و هم از حیث ترکیب‌بندی‌ها، مضمون‌ها و موتیف‌ها سخن می‌گوید.