>> شماره 41

نماید نورش اول پاره پاره / بهمن کیارستمی

برای فیلمبرداری با یک دوربین ویدیویی کم و بیش حرفه‌ای در محیط اتاقی که در نور روز با یک لامپ مهتابی روشن شده چطور نورسنجی می‌کنیم؟ از آن‌جا که دمای رنگ نور آفتاب با دمای رنگ نور لامپ مهتابی بسیار متفاوت است شاید ساده‌ترین راه این باشد که کلوین میانگین را بگیریم تا نه سیخ بسوزد و نه کباب...