56

نقش گالری‌ها در روند یک دهه عکاسی ایران ( 80 تا 90 ) / مژگان خادمی‌راد

روند کاری و رشد هنرمندان معاصر نسبت به گذشته تفاوت‌های فاحشی کرده است. هنرمند معاصر دیگر کسی نیست که در تنهایی و انزوا به تولید اثر هنری بپردازد؛ بلکه به تناسب جامعه‌ای که در آن قرار گرفته دست به خلق اثر هنری می‌زند. از نیمه دوّم دهه 80 نقش گالری‌ها در عرضه، نمایش و فروش عکس بسیار بیشتر شده است...