75

نقش عنوان در عکاسی هنری/ حمید سِوِری

این مقاله نوشتاری است درباره‌ی رابطه‌ی درهم‌تنیده‌ی متن و تصویر، که با نگاهی به روند تاریخی، نحوه‌ی شکل‌گیری «عنوان» در آثار هنری و سپس بی‌نیازی آن‌ها در دوره‌ی معاصر را شرح می‌دهد. سیر نگاه تاریخی این مقاله از هزاره‌ی چهار میلادی، دوره‌ی شکل‌گیری خط، متن و نقاشی آغاز می‌شود و سپس تا قرن ۱۸ و بعد از آن ادامه خواهد یافت. گامبریج معتقد بود که عنوان‌گذاری، محصول جابه‌جایی تصاویر است. در این مقاله خواهیم خواند که در اثر چه تغییراتی در قرن ۱۸ و سپس با رشد عکاسی و صنعت چاپ و مهم‌تر از همه ظهور مدرنیسم در قرن ۱۹ از عناوینی که گاه می‌توانستند خلاقه، استعاری، متناقض‌نما و... باشند به عناوین با نام UNTITLED (بدون عنوان) می‌رسیم. همین‌طور خواهیم دید که در هر دوره هنرمندان چگونه به عنوان‌گذاری واکنش نشان داده‌اند؛ برای مثال جان بالدساریِ عکاس اعتقاد داشت عنوان نگذاشتن از زیر کار در رفتن و بی‌مسئولیتی است. کوشش این مقاله بر این است تا با بررسی آثار هنرمندانی چون کابورن، ویلیام آناستازی، جان هیلیارد، بخرها، استیگلیتس، عنوان را از جنبه‌های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد؛ جنبه‌هایی چون رویکرد هنرمندان به عنوان، بررسی کارکردهای آن در آثار هنری و تا مهم‌ترین بخش یعنی تقسیم‌بندی عناوین.