67

نقشه‌برداری از سطح / شروین طاهری

نگاهی به نقاشی‌های بیژن اخگر