از مجموعه‌ی دایر- بایر / 1393
50,000 ریال – خرید

67

نقشه‌برداری از سطح / شروین طاهری

نگاهی به نقاشی‌های بیژن اخگر