49

نقد و شخصیت / جفری گالت هارفام / مجید اخگر

این متن ترجمه‌ای است از چند صفحه برگزیده (18-22) از کتاب «نقد و شخصیت» نوشته‌ی جفری گالت هارفام که در سال 2006 توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. نویسنده در این یادداشت تلاش می‌کند تا تِز اصلی الکساندر نهاماس درباره‌ی چیستی نقد و ارکان آن را که در کتاب خود با عنوان «هنر زیستن، تأملات سقراطی از افلاطون تا فوکو» طرح می‌کند را ترسیم کند. به زعم نهاماس فلسفه ماهیتی صرفاً نظری ندارد و نویسنده با طرح تقابل میان فلسفه به مثابه نظریه در برابر فلسفه به مثابه هنر زیستن سعی می‌کند ارتباط میان فلسفه و نقد را تبیین کند. نهاماس در این کتاب نقد را به مثابه عرصه‌ای برای ظهور «شخصیت» فرد می‌نگرد و معتقد است مؤلف در درجه‌ی اول با برگزیدن «موضوع» مورد نقد و سپس و از آن مهم‌تر، «زاویه نگاه» یا شیوه‌ی برخورد با موضوع مورد نظرش، شخصیت خود را در اثرش به ظهور می‌رساند. نویسنده همچنین به اهمیت به کار بردن روش در نقد و مسئله‌ی «همدلی» شخصی میان مؤلف و موضوع مورد نقد می‌پردازد. به گمان او نقد بیش از هر رشته‌ی دیگری نشانه‌ای از کیستی شخصیت منتقد است و بنابراین به گمان او نقد خوب واجد امضای شخصی مؤلف خود است.