>> شماره 51

نقد هنر در زمانه‌ی ارزش‌های قیاس‌ناپذیر: به مناسبت سی‌امین سالگرد آرت‌فوروم / تامس کرو / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

مادامی که نقش مطبوعات هنری را به تمام و کمال در نظر نیاوریم، دستیابی به درکی تاریخی از هنر متأخر به‌شکلی رضایت‌بخش ممکن نخواهد بود. مجلات و نشریات تخصصی در عین حال که ابزاری برای انتقال تأملات منتقدان و نظراتشان در مورد آثار جدید بوده‌اند، به همان اندازه نیز مسئولیت انتشار اطلاعات مربوط به هنرمندان و فعالیت‌های همکاران و رقبایشان را به یکدیگر عهده‌دار هستند.