چه بر سر نقد هنری آمد؟ / جیمز الکینز / محمد آوینی

«چه بر سر نقد هنری آمد؟» عنوان مقاله‌ای به قلم جیمز الکینز و و ترجمه‌ی محمد آوینی است. «نقد هنری گرفتار بحرانی جهانی است». این جمله‌ی آغازین متن است. به گمان الکینز نقد هنری در مقایسه با نقد فرهنگی، و نیز حوزه‌های همجوار خود نظیر تاریخ هنر، آموزش هنر یا زیباشناسی، در حال افول و محو شدن است. او معتقد است در عین حال کسب و کار هنری در حال رونق گرفتن است. بنابراین نقد هنری به یک معنی در حال شکوفایی است اما به گونه‌ای نامرئی و به دور از چشم بحث و جدل‌های فکری معاصر.

نویسنده در ادامه به نقش گالری‌ها، مجله‌های هنری و روزنامه در افول تدریجی نقد هنری می‌پردازد. او معتقد است از دیگر دلایل این افول دسترس پذیر نبودن متون نقد هنری در کتابخانه‌ها و مجله‌ها و روزنامه‌ها، و همچنین ناپایدار بودن و نامعلوم بودن طیف مخاطبان آن است. نویسنده مروری بر اقتصاد و بازار نقد هنری دارد. نقد هنری در نیمه اول قرن بیستم و جریان‌های متأخرتر آن را به اجمال مقایسه می‌کند. این نوشتار با دو پرسش مهم درباره سرنوشت نقد هنری به پایان می‌رسد.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه مقاله «نقد هنری تا چه اندازه یکدست است؟» به قلم جیمز الکینز اینجا را کلیک کنید.