51

نقد هنری تا چه اندازه یکدست است؟ / جیمز اِلکینز / سیدمحمد آوینی

اگر بنا بود که من تصویری از نقد هنری رایج بکشم یک اژدها با همان هفت سرِ مرسوم می‌کشیدم. یک سر این اژدها نماد مقالات کاتالوگ‌هاست، یعنی مقالاتی که برای گالری‌های تجاری سفارش می‌دهند. (می‌گویند مقالاتی که برای کاتالوگ‌ها نوشته مي‌شوند نقد هنری نیستند زیرا از آنها انتظار می‌رود که جنبه تبلیغی داشته باشند. اما این طفره رفتن از مسأله است. این مقالات اگر نقد هنری نیستند چه هستند؟)