>> شماره 60

نقد نهایی برخاسته از گفتگوی نقدهای مختلف / افسانه رستمی

«مگر تو فقط برای همپالگی‌هایت پرده می‌کشی» این جمله‌ای است که جلال آل‌احمد در مقاله‌ی به محصص و برای دیوار در پاسخ به کسانی می‌گوید که حق نقد هنری را به مخاطبینی که تربیت نقاشی ندیده‌اند، نمی‌دهند. البته بگذریم از این‌که آل‌احمد این جمله را در ادامه‌ی نقدی سطحی و شتابزده از هنرهای تجسمی، در کتاب ارزیابی شتابزده آورده و زبان نقاشی را در مقایسه با ادبیات، گنگ و بی‌رسالت معرفی کرده است. ...