نقد نمایشگاه، نقد هنری، فلسفه هنر، نقد فصل، گالری

>> شماره 73

نقد فصل

نقد فصل شماره 73 حرفه هنرمند به نقد نمایشگاه‌های ذیل می‌پردازد:

نمایشگاه ارسیا مقدم با عنوان «تقریباً همه راضی‌اند»

نمایشگاه محسن یزدی‌پور با عنوان «منظری برای ندیدن»

نمایشگاه حبیب فرشباف با عنوان «از کرانه‌های اَرَس»