مدخل نقد فصل حرفه هنرمند فصلنامه 71 بهار 1398

>> شماره 71

نقد فصل

در نقد فصل این شماره: نقد نمایشگاه‌های «تهیِ فعال» در گالری اثر و «هوای زمین» در گالری دستان +2

نگاهی به نمایشگاه «اختلال» در گالری آب‌انبار

مقاله‌ای درباره‌ی عکاسی هنری، به بهانه‌ی سومین سالانه‌ی عکس دانشکده‌ی هنرهای زیبا

و

پرونده‌ای درباره‌ی کتاب نگره‌ی فیگوراتیو.