شماره 61

نقد شهاب فتوحی؛ در ستایش عنوان / همایون عسکری‌ سی‌ریزی

«در ستایش عنوان» یادداشتی از همایون عسگری درباره سه اثر از شهاب فتوحی است.

نخستین اثر مورد بررسی «ویدئوی پیاده آچمز در چشم‌انداز» است.

نویسنده با تمرکز بر موقعیت آچمز در این ویدئو، خلاقیت هنرمند در انتخاب این وضعیت را ستایش می‌کند. فتوحی با انتخاب این عنوان، واژگان و نشانه‌شناسی شطرنج را به یک رخداد مستند تسری داده است.

هنرمند در این ویدئو در بطن اثر خود به ساز و کار قدرت در جامعه اشاره دارد. ویدئوی دیگر، «مذاکره مستقیم» اثر دیگری از شهاب فتوحی است که به تعبیر نویسنده به شکل روایتی از زاویه دید افرادی غائب به توصیف در آمده‌است.

او در این روایت ابعاد گوناگون ویدئو را در نظر می‌گیرد. اثر سومی که همایون عسگری به تحلیل آن پرداخته‌است، ویدئوی «بیوپسی» است.

به زعم نویسنده، این ویدئو ورای موقعیتی که در ظاهر خلق کرده است در پی کارگردانی مفهومی است که شامل مجموعه‌ا‌ی از تصاویر نامتعارف و عنصری معناشناختی است.

چرا فتوحی واژه‌ای پزشکی را برای این اثر خود برگزیده‌است؟ به نظر می‌رسد انتخاب عناوین این آثار بیش از هر چیز بیانگر نیت مولف است.

چنانچه به دنبال شناخت بیشتری از آثار شهاب فتوحی و نوع نگاه او به هنر هستید، گفتگوی جذاب و خواندنی ایمان افسریان، مجید اخگر و غزاله هدایت با شهاب فتوحی با عنوان «مذاکره مستقیم» در شماره 61 ام پیشنهاد می‌شود.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.