بدون عنوان، مینا نوری رنگ‌روغن روی بوم، ۱۳۹۲
50,000 ریال – خرید

52

نقدی بر نمایشگاه مینا نوری / ثمیلا امیرابراهیمی

نقاشی‌های مینا نوری در گالری اثر، مهر ماه 1393