از مجموعه‌ی چشم‌اندازها، مهران دانایی
50,000 ریال – خرید

52

نقدی بر نمایشگاه مهران دانایی / غزاله هدایت

یادداشتی بر چشم‌اندازهای مهران دانایی در گالری اثر، مرداد و شهریور ماه 93