منوچهر معتبر، رنگ روغن و زغال روی مقوا، ۱۳۶۳
50,000 ریال – خرید

52

نقدی بر نمایشگاه منوچهر معتبر / مجید اخگر

به بهانه‌ی مروری بر آثار معتبر در گالری آریانا