از مجموعه‌ی آینه خانه، سیما شاهمرادی، ۱۳۹۲
50,000 ریال – خرید

52

نقدی بر نمایشگاه سیما شاهمرادی / وحید حکیم

نیم نگاهی به نمایش آثار سیما شاهمرادی با عنوان «آینه خانه» در نگارخانه هما، تیر ١٣٩٣