51

نقدی بر نمایشگاه سیامک فیلی‌زاده / مجید اخگر

يادداشتی بر نمايشگاه آندرگراند سيامك فيلی‌زاده، گالری آران، اردیبهشت 1393