>> شماره 53

نقدی بر نمایشگاه امید مشکسار / مجید اخگر

نمایش آثار امید مشكسار در گالری تازه‌تأسیس «اُ» اتفاق نادری است در فضای تجسمی ایران. آثار او جایگاه خاصی را اشغال كرده‌اند، و از این حیث جنبه‌های آموزنده‌ای دارند: «فیگوراتیو»‌اند، اما نتیجه انتقال مستقیم خیابان و هر چه در آن است بر روی بوم نیستند؛ تخیل در آنها نقش دارد، اما نه آن تخیل سایكودلیكِ باسمه‌ای‌ای كه در بسیاری از نقاشان نسل جدید می‌بینیم؛ واقعیتی خاص در آنها نفوذ كرده است، اما این واقعیت در پیكان و دخترهای باب روز و عكس‌های خانوادگی خلاصه نمی‌شود؛ بسیار جسورانه‌اند، اما ظاهری‌ محافظه‌كار دارند (آب‌مركب و مقوا؛ قاب‌های شیشه‌دار؛ طراحی‌های استادانه؛ بدون حرف اضافه؛ بدون سیاست و سنت و تاریخ و غیره).