11

نقاش زندگی مدرن / شارل بودلر / روبرت صافاریان

دنیا – حتی دنیای هنرمندان - پر از آدم‌هایی است که می‌توانند به لوور بروند، به سرعت، حتی بدون اینکه نگاه گذرایی بیاندازند، از کنار ردیف تابلو‌های بسیار جالب، هرچند مهجور، بگذرند تا برسند به تابلویی از تی‌سین یا رافائل – یکی از آن کارهایی که به یاری هنر گراوورسازی مشهور شده‌اند – و شگفت‌زده و مشعوف در برابر آن بایستند و بعد سرحال و سرخوش به خانه‌هایشان بروند در حالی که در دلشان خرسندند که "موزه را می‌شناسند". ...