شماره 23

نقاشی و سینما، رابطه‌ی عشق و نفرت / مازیار اسلامی

تاریخ هنر دیر زمانی است که سینما را در مقام یک هنر نادیده گرفته است. نگاهی به "تازیخ هنر"های کلاسیک شدۀ گامبریج، رید، لوسی اسمیت، هاوزر و دیگران نشان می‌دهد. که سینما در مقام یک هنر عامه‌پسند، جایگاهی در تحول سرگذشت تحول هنرهای والا و عالی ندارد. در داستان پرشکوه و دل‌انگیزی که مورخان هنرهای زیبا از فراز و نشیب‌های سبکی، مضمونی و زیباشناختی نقاشی، معماری، مجسمه‌سازی و گاه عکاسی نقل کرده‌اند، سینما حتی در مقام یک سیاهی لشکر نیز نقشی نداشته است. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور