شماره 43

نقاشی منظره‌ی سمبلیستی: مونک، ردُن، مانه و هودلر / استفن آیزنمن، تامس کرو و… / ترجمه: سیدمحمد آوینی

صورتی آرمانی و الهام‌دهنده داشت، اگرچه معاصر بودن و شباهت بیشتر به واقعیت به آن اجازه می‌داد که به عنوان تکیه‌گاهی ایدئولوژیک، از نظامی اقتصادی پشتیبانی کند که بر عقلانیت، مولد بودن و رشد و توسعه مبتنی بود. در دوره هنر رمانتیک، نقاشی منظره (و به طور کلی هنر مرتبط با طبیعت) غالباً برای اعتراض به دخالت‌های غیرطبیعی در زندگی اجتماعی ــ یعنی سرمایه‌داری صنعتی، شهرنشینی، و اقتصاد متکی بر پول ــ به کار گرفته می‌شد. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور