50,000 ریال – خرید

13

نقاشی قاجار و تجربه‌ی مدرنیته / ثمیلا امیرابراهیمی

حرکت پر شتاب جامعه‌ی ایرانی به سوی مدرنیته در دوره‌ی پهلوی، و داوری‌های جانبدارانه‌ی این نظام درباره‌ی حاکمیت صدوپنجاه ساله خاندان قاجار میان این دوره‌ی بلافصل تاریخی شکافی عمیق ایجاد کرد. این شکاف همراه با پیشداوری‌های سرشار از تحقیر و تفرعن روشنفکران آن دوران، شناخت دستاوردها، ویژگی‌ها و ارزش‌های فرهنگی دوران قاجار را به تأخیر انداخت...