>> شماره 25

نقاشی عکس – پایه / اریک لپرستی / مریم اطهاری

سال پیش، اگر در نیویورک جا برای سوزن انداختن گیر می‌آوردی‌، سوزنت بالاخره بوم‌ یکی از نقاشی‌هایی را که از روی یک عکس کشیده بودند‌، سوراخ می‌کرد. از کارهای لوک تویمانس گرفته، تا کریستف شتاین مِیار و ویلهم زَسنل (تازه اگر تصاویر تابلووار استودیوهای جف کونز یا دیمین هرست را نادیده می‌گرفتیم)‌، انگار که این پارادایم آپارات مآب میرفت تا همه‌ی دنیا را تسخیر کند. ...