>> شماره 64

نقاشی از تاریخ – نقاشی از تراژدی / رابرت استور / کتایون یوسفی

«زخم‌هایت را نشان بده. » این جمله‌ای بود که یوزف بویس در 1980 روی دو تخته‌سیاه نوشت. این تخته‌سیاه‌ها در مرکز کارِ به‌شدت نمادین او با موضوع مرگ بسیاری از مواد و نشان‌هایی را که امضای او بود گرد هم آوردند. صلیب قهوه‌ای عیان‌ترین نمونه این ابزارهای قدیمی‌تر بود، اما نمونه‌های جدیدتری نیز اضافه شده بود؛ به‌خصوص یک کپی از روزنامه‌ی‌ تقلا ادامه دارد که صدای جناح چپ انقلابی ایتالیا بود.