72

نفت و نوستالژی، خورشید و خاک، هم‌نشینی و هنر: یک روایت از عکاسی در اهواز / امیرحسین کردونی

اهوازْ تاریخی بلندبالا دارد اما در طول همین تاریخ، بارها به سبب موقعیتش، پدیده‌های جغرافیایی و حوادث تاریخی رونق، ویرانی و بازسازی را به خود دیده است. این فرازوفرودها تا دوران حکومت قاجار ادامه داشته و همین باعث شده تا هویت فعلی اهواز در مقایسه با بسیاری از شهرهای ایران، متأثر از دوران متأخرش باشد. این شهر به‌ واسطه‌ی موقعیت جغرافیایی خود که سابقاً محل پهلو گرفتن کشتی‌های تجاری بوده، امکان دادوستد و رفت‌وآمد آسان‌تر با دیگر کشورها را مهیا می‌کرده؛ که موجب می‌شده کالاهای خارجی بسیاری به این شهر وارد شوند. از سوی دیگر توسعه‌ی صنعت نفت در دوره‌ی پهلوی، در استان خوزستان سبب رونق اقتصادی این منطقه شده و موجب پیدایش طبقه‌ی متوسط تازه‌ و همچنین باز شدن پای غرب به این استان گردید...