>> شماره 52

نظریه‌ای برای رویکرد شخصی در عکاسی چین / گو ژنگ / غزل ثمین

از اواسط دهه 1990 جامعه چین دستخوش تحول شگفت‌انگیزی شده‌است که در دنیای مدرن بی‌سابقه بوده و هم به عنوان یک ایدئولوژی و هم به عنوان سیستم ارزشی اصلی زندگی روزمره تعیین شده‌است. امروزه در چین یک نسل کامل می‌توانند نگاهی به گذشته و به زندگی افرادی که در برابر پس‌زمینه تغییرات اقتصادی زندگی کردند نگاهی بیندازند.