68

نظام زیستی و کمال / امیلی وربافیشر و رنه سوارد / ترجمه: ابوالفضل توکلی‌شاندیز

دو مقاله‌ای که در ادامه می‌آيد پاسخی به مقاله‌ی ماریا دوس سانتوس لانسدیل، با عنوان «ویژگی‌های تایپوگرافیکی متن: پیامدهایی از پژوهش و کاربست» (زبان قابل مشاهده، 48.3، 2014)، است. این متون که آن‌ها را دو استاد تایپوگرافی دانشکده‌ی طراحی مایرون ای. اولمان در دانشگاه سینسیناتی نوشته‌اند برای دانش مفصل لانسدیل درمورد اصول تایپوگرافی جهت خوانایی، در نظام زیستی گسترده‌تر تایپوگرافی جایگاهی در نظر می‌گیرد. در بخش ، رنه سوارد از این نظام زیستی، به‌منزله‌ی رابطه‌ای پیچیده میان دو جزو متفاوت پردازش اطلاعات، یعنی دیدن و دریافتن، تعریفی به دست می‌دهد. در بخش ، امیلی وربا فیشر چگونگی پرورش پیچیدگی زیبایی‌شناختی در دانشجویان طراحی ازطریق توجه به جزئیات در آن نظام زیستی را بررسی می‌کند. به‌طور کلی، این پاسخ‌ها درمورد تأثیر نظام زیستی تایپوگرافی بر آموزش و پژوهش و به‌طور کلی فعالیت در این زمینه بحث می‌کنند. این متون برای همان مخاطبانی نوشته شده‌اند که لانسدیل در مقاله‌ی خود از آن‌ها با عنوان «طراحان، مدرسان و دانشجویان تایپوگرافیک و گرافیک» (29) یاد می‌کند.