نسل نقد

این گفتگوها در تابستان 1380 و هنگام برگزاری سمیناری در زمینه نقد فیلم در موزه هنرهای معاصر تهران انجام شدند. ویکتور پرکینز و داگلاس پای به شرکت در این سمینار دعوت شده بودند. هر دو نویسنده و منتقد فیلم انگلیسی هستند.آنها بیشتر شهرت خود را به خاطر نوشتن در مجله مشهور فیلم Movie کسب کرده‌اند. ویکتور پرکینز به نسلی قدیمی‌تر تعلق دارد که در دهه 1960 Movie را بنیان گذاشتند و با مقالاتشان درباره سینمای امریکا و کارگردانان به رغم آنها پراهمیتِ این سینما جریان بحث‌انگیزی را در دنیای نقد فیلم بریتانیا آغاز کردند.

ویکتور پرکینز در ایران به خاطر ترجمه شدن تنها کتاب عمده‌اش فیلم به عنوان فیلم نامی آشناتر است. داگلاس پای از اواسط دهه 1970 به گروه ثابت نویسندگان نقد فیلم Movie پیوست. هر دو منتقد هنوز هم از جمله به گواهی مقالاتشان در شماره‌ای متأخر از Movie که به همراه داشتند، دلبستۀ سینمای آمریکا در دهه‌های پیش و کاوش موشکافانه در آثار آن سینما هستند. این دلبستگی از لحاظ وفاداری به اصل تخصص در کار نقد فیلم، شایان توجه و ستایش. Movie، چنان که از حرف‌های آنها برمی‌آید، نامرتب و با فاصله چاپ می‌شد. ولی مجله فیلم Movie ثابت کرد که می‌توان فارغ از کمیت، تأثیر شگرفی بر جای گذاشت. از طریق این گفتگوها دوره‌ای از تاریخ سینما تداعی می‌شود که طی آن چالشی سخت پرشور و زنده شد و با سینمای غبطه‌برانگیز معاصر خویش، پیوندی پرثمر و الهام‌بخش یافت.

“کامبیز کاهه”

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار همانطور که اشاره شد کامیز کاهه در طیِ دو گفتگو، تحت عناوین «روزی روزگاری در Movie» با ویکتور پرکینز و «زنده باد تفسیر» با داگلاس پای، کوشیده است ضمن آشنایی با این دو منتقد فیلم، به تفسیر فضای نقد فیلم در سینمای بریتانیا و امریکا، بپردازد.

در بخش پنجره‌ی عقبی با عنوان «مرد بازو طلایی» بردیا سعدی‌نژاد به نقد صحنه‌ای از فیلم «روانی» اثر هیچکاک می‌پردازد.