>> شماره 29

نسل مهارت‌های دِمُده / امین نورانی

نسل نقاشانی که در کوران انقلاب و سال‌های اولیه پس از آن نقاشی آموخت به شدت آرمان جو بود و این آرمان جویی برآیند طبیعی تغییر و تحولات اجتماعی آن روزگار بود. نسلی بود از آدم‌هایی که به پیاده روی‌های طولانی عادت داشتند و با هیجان و لذت درباره ایده‌هایشان حرف می‌زدند...