>> شماره 60

هنر معاصر ایران؛ نسبت مسئله‌دار هنر و سیاست در هنر سیاسی معاصر ایران / ایمان افسریان

ایمان افسریان در مقاله‌ی «نسبت مسئله‌دار هنر و سیاست در هنر سیاسی معاصر ایران» نشان می دهد نسبت هنر و سیاست در ایران امروز داستان مسئله‌داری‌ست. از بعد از انقلاب مشروطه جبران عقب‌ماندگی تاریخی پرسش اصلی نخبگان ایران بوده است. به‌تبع این خواست از همان آغازِ مواجهه با مدرنیته، مسئله‌ی قدرت و ارائه‌ی تعریف جدیدی از آن، و سیاست در معنای عام، نقطه‌ی داغ و اصلی گذر از گذشته و ورود به دوران جدید بود. در این شرایطِ نو کاراکتر هنرمندـ روشنفکر پدید آمد و هنرمندان هم سهمی از وظیفه‌ی جبران عقب‌ماندگی را به‌دوش گرفتند. اما با نگاهی به نتیجه‌ی این سال‌ها، می‌بینیم که شاید موفق‌ترین هنرمندانی که موقعیت تاریخی ما در این دوران تحول را در هنرِ خود به شکلی فشرده عرضه کرده‌اند، از قضا آنهایی هستند که آگاهانه از سیاست دوری گزیدند. ...

 

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.