شماره 25

نزدیک شدن به چه چیز؟ / ژرژ پِرِک / پیمان امیدوار

ظاهرا تنها رخدادهای بزرگ با ما سخن می‌گویند؛ امور نامنتظر و غیر معمول: تیتر بزرگ صفحات اول روزنامه‌ها، نوشته‌های روی پلاکاردها. قطارها فقط زمانی وجود پیدا می‌کنند که از خط خارج شده باشند، و هرچه تعداد مسافران کشته شده بیشتر باشد، وجود آنها نیز برجسته‌تر خواهد شد. ...