9

نردروم و کیچ / سیندر مِکجان / مریم اطهاری

اُدنِردروم نقاش کیچی است که هیچ شباهتی با دیگر نقاشان کیچ ندارد، در واقع برداشت او از کیچ منحصر بفرد است. [ولی] آیا امروزه تمایز گذاشتن میان کیچ و هنر، راه به جایی می‌برد؟ سخنرانی اخیر نردروم در خصوص کیچ، پوشش خبری گسترده‌ای داشته، با این حال کمتر کسی آنرا جدی گرفته‌است. مشکل نردروم این است که مردم آنچه را که می‌گوید می‌شنوند لیکن عده کمی حقیقتاً به او گوش می‌سپارند. ...