شماره 51 نامه‌ای به گویدو گوییدی / محمدرضا میرزایی

گویدوی عزیز، سلام

امیدوارم که خوب باشی.

از آخرین باری که همدیگر را دیدیم یک سالی می‌گذرد، بیش از یک سال. به یاد دارم که بعد از صحبتمان در آکادمی هنرهای زیبای راونا من و لوکا نوستری دوباره به خانه‌ات آمدیم. به همان خانه کوچک و دوست‌داشتنی‌ات در دل ناکجایی که رونتا نامیده می‌شد...