>> شماره 45

نامه‌ای از مصطفی دشتی به علی دشتی که امیدوار است تا نوروز نود و دو به دستش برسد

یا علی

یادت می‌آید یکی از نامه‌هایی را که به تو نوشتم؟ پانزده یا شانزده ساله بودم. تو در برایتون درس می‌خواندی. برایت نوشته بودم که دوست دارم طراح اتومبیل شوم. تو در جوابم بهم نوشتی که برای تحصیل نزد تو بیایم. من نیامدم در ایران ماندم و نقاش شدم. تو بعدها به ایران آمدی و شاهدم بودی. ...