شماره 3

ناقوس هنر / گزیده‌ای از نوشته‌های شخصی حسینعلی ذابحی

ناقوس هنر گزیده‌ای از نوشته‌های شخصی حسینعلی ذابحی است که گاه به گاه به صورت دفترچه‌های زیراکسی و در تعداد محدود منتشرشان می‌کند.

عده‌ای می‌گویند الگوی کارهایم روئو است و عده‌ای دیگر آنها را برداشتی از جیمز انسور. و افرادی مرا تحت تأثیر سوتین و... می‌‌دانند. بالاخره نفهمیدم کدام یک از آنها هستم یا اصلاً کیستم. شاید خط سوم باشم.

24 آبان 1379

غفلت و سرگردانی همه ما را فرا گرفته ولی نوع سرگردانی‌ها فرق می‌کند. نمی‌توان گفت: مثلاً کسی که در آمریکا زندگی می‌کند از کسی که در یک روستای عقب افتاده آسیا یا آفریقا به سر می‌برد از فهم زندگی برتری برخوردار است، فقط می‌توان گفت حرکت و ضرب‌آهنگها فرق می‌کند نه بیشتر. فراموش نکنیم که اصل حرکت عبارت است از نوع اصیل زندگی انسانی که اکثر قریب باتفاق مردم سراسر جهان به فراموشی سپرده‌اند و آنچنان غفلت و سرگردانی ما را احاطه کرده است که روز به روز با وجود پیشرفتهای علمی و صنعتی با ظاهری انسانی و گاهی خندان ولی با دلهایی کدر، دست پنجه نرم می‌کنیم.

روابط انسانی باید به دست خودمان صورت گیرد، خداوند، تا خود نخواهیم برای ما کاری انجام نمی‌دهد.

نگذاریم این دنیا از این که هست هولناک‌تر گردد که آن روز دیگر دیر است. طوفانی دیگر از نوع طوفان نوح(ع) و شاید خوفناک‌تر.

و شک ندارم که اگر به این طریق پیش رود آن روز خواهد رسید.

دیماه 1379

با اینکه نویسنده نیستم ولی گاهی کلمات در ذهنم کپه می‌شوند و آنقدر به خود می‌پیچم تا وقتی که مجبور می‌شوم این کپه کلمات را در جایی جمع و ترکیب نمایم تا آنجایی که در جای خود قرار گیرند. این وضع همیشگی نیست گاهی 2 یا 3 ماه این وضع آشفته پدید می‌آید. ...

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.

مطالعه‌ی مقالات بیشتر پیرامون «حسینعلی ذابحی»