42

ناصر در بندر حسن کیاده / حرف‌های قاسم حاجی‌زاده

کارهای اولیه‌ام آبستره بودند. اولین نمایشگاه انفرادی‌ام در سال 1348 در تالار قندريز به مديريت آقاى جودت و پاكباز برگزار شد. به طور اتفاقی فريدون آو كارهاى من را دید و خوشش آمد و بعد از آن به نمايشگاه‌هاى مهمی راه پیدا کردم مثلاً در نمایشگاه بزرگی که در موزه ایران باستان از نقاشان معاصر برگزار شده بود کارهایی از من را هم نمایش دادند. خانم منير فرمانفرمايان، که در زندگى نقاشىِ من و شناساندن کارم نقش مهمی داشت، براى اولين‌بار كار من را آنجا دید و پسندید. ...