شماره 29

نارسیس در کائوس / مایکل لِجا / مجید اخگر

مرد بیمار نیروگذاری‌های لیبیدویی خود را به روی من خویش باز می‌گرداند، و زمانی كه بهبود پیدا می‌كند مجددا آنها را به بیرون معطوف می‌سازد. ویلهلم بوش درباره‌ی شاعری كه از درد دندان رنج می‌برد می‌گوید «متمركز است جان او در شكافِ كوچكِ آسیا دندانِ او.»

زیگموند فروید، درباره‌ی خودشیفتگی [نارسیسیسم]